Image

Ogłoszenie o sprzedaży z wolnej ręki ruchomości
– telefonu OPPO A17 4/64GB

 

 

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Kazimierza Szopika w upadłości sprzeda z wolnej ręki w drodze konkursu ofert za najwyższą zaoferowaną cenę, nie niższą niż 280,00 zł używany telefon OPPO A17 4/64GB.

 

Telefon działa poprawnie, posiada oryginalne pudełko, instrukcję, kabel oraz ładowarkę. Telefon posiada ponadto dwa małe uszkodzenia na tylnej części obudowy, widoczne na zdjęciach. Nie wpływają one na użytkowanie urządzenia.

 

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.05.2023 r. do godz. 14:00  na piśmie za pośrednictwem Poczty Polskiej – listem poleconym na adres: Biuro Syndyka Iwony Nowak – Rudnickiej, ul. Monte Cassino 18a/7-8, 70-467 Szczecin, osobiście w Biurze Syndyka lub elektronicznie za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres: [email protected] (z tym zastrzeżeniem, iż w przypadku wyboru oferty, oferent zobowiązany jest przedłożyć ofertę, której skan przesłał – w oryginale, przed zawarciem umowy sprzedaży). Decydująca jest data wpływu oferty do Biura Syndyka/na skrzynkę mailową Syndyka, a nie zaś data nadania oferty. Na kopercie lub w tytule wiadomości e-mail należy dopisać  „oferta dot. telefonu OPPO A17; sygn. akt SZ1S/GUp-s/46/2023”.

 

Warunki sprzedaży zawarte są w regulaminie, z którym oferenci zobowiązani są zapoznać się przed złożeniem ofert. Oferty niespełniające warunków przewidzianych w regulaminie nie będą rozpatrywane.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w drodze mailowej pod adresem [email protected] lub telefonicznie pod nr telefonu 669727273 od poniedziałku do piątku w godz. 10:00 – 15:00.

 

Wycena telefonu OPPO A17 oraz Realme GT2