Image

Ogłoszenie o sprzedaży z wolnej ręki ruchomości
– telefonu Realme GT2 8/128 GB

 

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Kazimierza Szopika w upadłości sprzeda z wolnej ręki w drodze konkursu ofert za najwyższą zaoferowaną cenę, nie niższą niż 1 000,00 zł używany telefon Realme GT2 8/128GB, koloru białego. Telefon działa poprawnie, posiada oryginalne pudełko, instrukcję, kabel oraz ładowarkę. Został zakupiony w lutym 2023 r.

 

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.05.2023 r. do godz. 14:00  na piśmie za pośrednictwem Poczty Polskiej – listem poleconym na adres: Biuro Syndyka Iwony Nowak – Rudnickiej, ul. Monte Cassino 18a/7-8, 70-467 Szczecin, osobiście w Biurze Syndyka lub elektronicznie za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres: [email protected] (z tym zastrzeżeniem, iż w przypadku wyboru oferty, oferent zobowiązany jest przedłożyć ofertę, której skan przesłał – w oryginale, przed zawarciem umowy sprzedaży). Decydująca jest data wpływu oferty do Biura Syndyka/na skrzynkę mailową Syndyka, a nie zaś data nadania oferty. Na kopercie lub w tytule wiadomości e-mail należy dopisać  „oferta dot. telefonu Realme GT2; sygn. akt SZ1S/GUp-s/46/2023”.

 

Warunki sprzedaży zawarte są w regulaminie, z którym oferenci zobowiązani są zapoznać się przed złożeniem ofert. Oferty niespełniające warunków przewidzianych w regulaminie nie będą rozpatrywane.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w drodze mailowej pod adresem [email protected] lub telefonicznie pod nr telefonu 669 727 273 od poniedziałku do piątku w godz. 10:00 – 15:00.

 

Wycena telefonu OPPO A17 oraz Realme GT2