Image

Ogłoszenie o sprzedaży z wolnej ręki samochodu ciężarowego marki
FORD, wersja Ambiente, model FT Connect 200 L1 1.0 MR`15 E6 2.0t, rok produkcji 2015

 

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Marka Kurdyły w upadłości sprzeda z wolnej ręki w drodze konkursu ofert za najwyższą zaoferowaną cenę, nie niższą niż 60% wartości ceny wynikającej z oszacowania ruchomości, tj. za kwotę 15 600,00 zł, używany samochód ciężarowy do 3,5t marki FORD, wersja Ambiente, model Model FT Connect 200 L1 1.0 MR`15 E6 2.0t, rok produkcji 2015, VIN nr WF0SXXWPGSFC69138.

 

Samochód nie jest jezdny, wymaga m.in. wymiany bloku silnika na nowy oraz napraw uszkodzeń nadwozia (uszkodzenia eksploatacyjne zewnętrznych powłok nadwozia pojazdu i pokrycia zderzaka przedniego w części środkowej dolnej). Brak kluczyków do pojazdu.

 

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12.06.2023 r. do godz. 14:00 na piśmie za pośrednictwem Poczty Polskiej – listem poleconym lub kurierem na adres: Biuro Syndyka Iwony Nowak – Rudnickiej, ul. Monte Cassino 18a/7-8, 70-467 Szczecin lub osobiście w Biurze Syndyka. Każdorazowo decydująca jest data wpływu oferty do Biura Syndyka, a nie zaś data nadania oferty. Na kopercie należy dopisać  „oferta dot. samochodu; sygn. akt SZ1S/GUp-s/33/2023”.

 

Warunki sprzedaży zawarte są w regulaminie, z którym oferenci zobowiązani są zapoznać się przed złożeniem ofert. Oferty niespełniające warunków przewidzianych w regulaminie nie będą rozpatrywane.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w drodze mailowej pod adresem [email protected] lub telefonicznie pod nr telefonu 669727273 od poniedziałku do piątku w godz. 10:00 – 15:00.

 

Wycena pojazdu marki FORD rok prod. 2015