Image

Ogłoszenie o sprzedaży z wolnej ręki telefonu komórkowego Huawei Mate 10 Pro

 

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Eweliny Wiśniewskiej w upadłości sprzeda z wolnej ręki w drodze konkursu ofert za najwyższą zaoferowaną cenę, nie niższą niż 27,00 zł brutto używany telefon komórkowy Huawei Mate 10 Pro, nr IMEI 866219034503036.

 

Telefon jest sprawny, ale nosi ślady użytkowania, brak ładowarki oraz oryginalnego opakowania.

 

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.01.2024 r. do godz. 14:00 na piśmie za pośrednictwem Poczty Polskiej – listem poleconym na adres: Biuro Syndyka Iwony Nowak – Rudnickiej, ul. Monte Cassino 18a/7-8, 70-467 Szczecin, osobiście w Biurze Syndyka lub elektronicznie za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres: [email protected] (z tym zastrzeżeniem, iż w przypadku wyboru oferty, Oferent zobowiązany jest przedłożyć ofertę, której skan przesłał – w oryginale, przed zawarciem umowy sprzedaży). Decydująca jest data wpływu oferty do Biura Syndyka/na skrzynkę mailową Syndyka, a nie zaś data nadania oferty. Na kopercie lub w tytule wiadomości e-mail należy dopisać  „oferta dot. telefonu; sygn. akt Sz1S/GUp-s/215/2023”.

 

Warunki sprzedaży zawarte są w regulaminie, z którym oferenci zobowiązani są zapoznać się przed złożeniem ofert. Oferty niespełniające warunków przewidzianych w regulaminie nie będą rozpatrywane.

 

Syndyk dokonuje wyboru najkorzystniejszej oferty, przez którą należy rozumieć ofertę wyróżniającą się najwyższą ceną sprzedaży.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w drodze mailowej pod adresem [email protected] lub telefonicznie pod nr telefonu 669727273 od poniedziałku do piątku w godz. 10:00 – 15:00.