Image
IT Support Services

Zasady współpracy

Klientów w postępowaniach sądowych, przed organami egzekucyjnymi oraz administracyjnymi, a także w trakcie negocjacji biznesowych.

 

Naszym atutem jest profesjonalizm, wysoka jakość świadczonych usług, indywidualne podejście do Klienta, dbałość o terminowość oraz rzeczowość i innowacyjność przygotowywanych rozwiązań.

 

Dokładamy wszelkich starań, aby każdy Klient naszej kancelarii już na początkowym etapie współpracy z kancelarią był w jasny i zrozumiały dla niego sposób poinformowany o potencjalnym ryzyku prawnym związanym z prowadzeniem danej sprawy, a na późniejszym etapie mógł na bieżąco monitorować przebieg postępowania.

divider

Kancelaria stosuje trzy systemy rozliczeń z Klientami:

Zakres pomocy prawnej oraz wynagrodzenie są uzgadniane z Klientem indywidualnie. Wysokość wynagrodzenia jest uzależniona przede wszystkim od rodzaju sprawy, stopnia jej skomplikowania oraz niezbędnego nakładu pracy.

 

1) system wynagrodzenia zryczałtowanego– wysokość wynagrodzenia jest określona z góry, w ramach ww. wynagrodzenia następuje realizacja całego zlecenia uzgodnionego z Klientem,

 

2) system rozliczeń godzinowych– wysokość wynagrodzenia określona jest na podstawie liczby przepracowanych godzin i przyjętej stawki za jedną godzinę pracy,

 

3) system wynagrodzenia z premią za sukces (success fee) – honorarium obejmuje wynagrodzenie ryczałtowe (odpowiednio zredukowane) oraz wynagrodzenie dodatkowe tzw. premię za sukces. Premia podlega zapłacie przez Klienta wyłącznie w przypadku uzyskania pozytywnego rozstrzygnięcia sprawy.

Analiza

Analiza

Przeprowadzamy wnikliwą analizę sytuacji prawnej i faktycznej każdego Klienta celem identyfikacji problemu, z którym się zmaga i podjęcia adekwatnych środków prawnych, maksymalnie zabezpieczających jego interesy.

Bezpieczeństwo
prawne

Bezpieczeństwo
prawne

Ustawicznie się szkolimy i na bieżąco analizujemy wszelkie zmiany zachodzące w przepisach prawa, tak aby zagwarantować naszym Klientom pełną ochronę ich interesów i bezpieczeństwo prawne.