Image
IT Support Services

Prawo cywilne

Kancelaria specjalizuje się w kompleksowej obsłudze prawnej sporów cywilnych i handlowych, oferując wsparcie na wszystkich etapach postępowania:

 

1) przedsądowym (uczestniczy w negocjacjach, analizuje i  opiniuje umowy, sporządza wezwania do zapłaty),

2) sądowym (opracowuje wszelkie pisma procesowe, reprezentuje Klienta w sądzie, ustala strategię procesową),

3) egzekucyjnym (kieruje wnioski egzekucyjne do komornika, monitoruje skuteczność prowadzonej egzekucji).

 

divider

Do typowych spraw z zakresu prawa cywilnego prowadzonych przez kancelarię należą:

1) sprawy o zapłatę, w tym o odszkodowanie i zadośćuczynienie,

2) sprawy związane z windykacją należności,

3) sprawy związane z obrotem i regulacją stanu prawnego nieruchomości, a także sprawy dotyczące ograniczonych praw rzeczowych (np. o zasiedzenie, o zniesienie współwłasności, o ochronę naruszonego posiadania, o ustanowienie lub o zmianę służebności),

4) sprawy wieczystoksięgowe,

5) sprawy o ochronę dóbr osobistych,

6) sprawy spadkowe np. związane z nabyciem spadku, testamentem, zachowkiem, działem spadku.

 

Zachowek

Zachowek

Zachowek przysługuje członkom najbliższej rodziny zmarłego (tj. zstępnym, małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy), którzy byliby powołani do spadku z ustawy, ale zostali pominięci przy dziedziczeniu przez spadkodawcę. Roszczenie uprawnionego z tytułu zachowku przedawnia się z upływem lat pięciu od dnia ogłoszenia testamentu.

Apelacja

Apelacja

Apelacja to środek odwoławczy umożlwiający zaskarżenie orzeczenia sądu pierwszej instancji. Jego wniesienie zapobiega uprawomocnieniu się orzeczenia aż do czasu zakończenia postępowania odwoławczego. Aby strona mogła wnieść apelację konieczne jest złożenie przez nią wniosku o sporządzenie pisemnego uzasadnienia wyroku.