Image
IT Support Services

Prawo rodzinne

Kancelaria świadczy profesjonalną i kompleksową pomoc prawną z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, zapewniając wsparcie i doradztwo na każdym etapie postępowania. Prowadzimy sprawy dotyczące kwestii majątkowych, jak i relacji pomiędzy małżonkami, rodzicami i dziećmi oraz krewnymi.

 

divider

W szczególności kancelaria prowadzi:

1) sprawy o rozwód i o separację,

2) sprawy o ustanowienie rozdzielności majątkowej małżeńskiej, o podział majątku wspólnego,

3) sprawy o ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa,

4) sprawy alimentacyjne,

5) sprawy o uregulowanie kontaktów z dzieckiem,

6) sprawy dotyczące władzy rodzicielskiej, w tym o pozbawienie lub o ograniczenie władzy rodzicielskiej,

7) sprawy dotyczące opieki i kurateli.

 

Rozwód

Rozwód

Istotną kwestią dla szybkości postępowania rozwodowego jest decyzja stron co do orzekania o winie małżonków w rozkładzie pożycia małżeńskiego. Co do zasady rozstrzyganie w zakresie winy przesądza o rozległym materiale dowodowym i konieczności przeprowadzenia dowodu z zeznań świadków.

Alimenty

Alimenty

Alimenty to świadczenie należne osobom, które nie są w stanie utrzymać się samodzielnie. Brak jest określenia maksymalnej czy też minimalnej wysokości alimentów. Ich wysokość zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości osoby zobowiązanej do alimentacji.