Image
IT Support Services

Upadłość konsumencka

Kancelaria świadczy kompleksową pomoc prawną dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, które borykają się z problemem nadmiernego zadłużenia. W skład naszego zespołu wchodzą adwokat i radca prawny, oboje posiadający uprawnienia doradcy restrukturyzacyjnego. Współpraca z naszymi Klientami rozpoczyna się od sporządzenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej i złożenia go w sądzie, poprzez właściwe postępowanie upadłościowe, aż do jego prawomocnego zakończenia. Naszym celem jest nie tylko poprawne pod względem formalnym sformułowanie wniosku inicjującego postępowanie i uzyskanie postanowienia o ogłoszeniu „upadłości konsumenckiej” Klienta, ale także udzielenie mu wsparcia na każdym etapie postępowania, w tym w kontaktach z syndykiem oraz z sądem upadłościowym. Dokładamy wszelkich starań, aby Klient w jak najkrótszym czasie mógł skorzystać z dobrodziejstw upadłości konsumenckiej takich jak np. zawieszenie, a następnie umorzenie postępowań egzekucyjnych, umorzenie zobowiązań, nowy start w życiu zawodowym oraz rodzinnym.

 

Oferta kancelarii jest elastyczna i z łatwością możemy dostosować ją do Państwa potrzeb. Nie obawiamy się spraw skomplikowanych ani też wymagających dużego nakładu pracy i czasu. Jeśli posiadają Państwo problemy finansowe, nie są w stanie spłacać swoich zobowiązań lub popadli Państwo w tzw. „spiralę zadłużenia” – nasza kancelaria gwarantuje kompleksową pomoc w oddłużaniu dla każdego. Pracujemy z pełnym zaangażowaniem i empatią dla Klienta, dbając jednocześnie o najwyższą jakość świadczonych usług. Ustawicznie się szkolimy i na bieżąco analizujemy wszelkie zmiany zachodzące w prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym.

 

divider

Pomoc prawna z zakresu upadłości konsumenckiej obejmuje w szczególności:

1) analizę sytuacji finansowej, życiowej i prawnej Klienta celem oceny czy w jego przypadku zostały spełnione warunki do ogłoszenia upadłości konsumenckiej,

2) wsparcie Klienta w przygotowaniu dokumentacji oraz jej szczegółową analizę,

3) przygotowanie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej,

4) przeprowadzenie przygotowanego postępowania likwidacyjnego (tzw. pre-pack),

5) udzielanie porad prawnych dotyczących przebiegu postępowania upadłościowego oraz jego skutków,

6) wsparcie merytoryczne Klienta w toku całego postępowania upadłościowego,

7) reprezentacja Klienta przed sądem upadłościowym (w tym uczestnictwo w rozprawach), syndykiem oraz innymi pozasądowymi organami postępowania upadłościowego,

8) sporządzenie w imieniu Klienta stanowiska w przedmiocie projektu planu spłaty wierzycieli.

 

Dodatkowo udzielamy pomocy prawnej wierzycielom zainteresowanym dochodzeniem swoich praw w postępowaniu upadłościowym, w tym reprezentujemy ich przed sądem upadłościowym i syndykiem, przygotowujemy zgłoszenie wierzytelności, stanowisko w przedmiocie projektu planu spłaty wierzycieli, a także wszelkiego rodzaju pisma procesowe.

 

Niewypłacalność nie musi oznaczać sytuacji bez wyjścia. Mogą Państwo rozpocząć wszystko od nowa, wychodząc naprzeciw swoim problemom finansowym. Składając wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej dają Państwo sobie szansę na oddłużenie i nowy start w życiu – wolny od wezwań do zapłaty, telefonów od wierzycieli, wizyt ze strony windykatorów oraz postępowań egzekucyjnych.

 

Upadłość konsumencka – pytania i odpowiedzi.

 

[visualizer id=”2974″]

Umyślność lub rażące niedbalstwo

Umyślność lub rażące niedbalstwo

Od 24.03.2020 r. wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej mogą złożyć również osoby, których zadłużenie powstało wskutek umyślnych działań lub jego rażącego niedbalstwa. Tacy dłużnicy muszą jednak liczyć się z dłuższym okresem planu spłat wynoszącym od 36 miesięcy do 84 miesięcy.

Upadłość a alimenty

Upadłość a alimenty

Długi alimentacyjne nie ulegają umorzeniu w upadłości konsumenckiej. Po ogłoszeniu upadłości bieżące alimenty będą wypłacane przez syndyka w terminie ich płatności wynikającym z ugody lub wyroku sądowego.