Image
IT Support Services

Prawo gospodarcze

Kancelaria oferuje kompleksową obsługę prawną dla podmiotów gospodarczych. Udzielamy praktycznego wsparcia przedsiębiorcom, zarówno przy bieżącym prowadzeniu działalności gospodarczej (analizy umów, opinie prawne, postępowania przed Krajowym Rejestrem Sądowym), jak i przy rozwiązywaniu powstałych sporów cywilnoprawnych i pracowniczych.

divider

Wybrane przykłady realizowanych przez nas działań:

1) bieżąca obsługa prawna związana z działalnością podmiotów gospodarczych, w tym m.in. przygotowywanie i analiza zawieranych umów, porozumień i listów intencyjnych,

2) zakładanie, likwidacja, przekształcanie, łączenie spółek prawa handlowego,

3) windykacja należności,

4) prowadzenie spraw gospodarczych i reprezentacja przedsiębiorców w postępowaniu przedsądowym, sądowym i egzekucyjnym,

5) reprezentacja wspólników i akcjonariuszy podczas zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń oraz projektowanie i opiniowanie uchwał,

6) pomoc prawna w postępowaniu rejestrowym w Krajowym Rejestrze Sądowym.

 

Sprawy gospodarcze

Sprawy gospodarcze

Sprawami gospodarczymi są sprawy ze stosunków cywilnych między przedsiębiorcami w zakresie prowadzonej przez nich działalności gospodarczej, choćby jedna ze stron zaprzestała prowadzenia działalności. Sprawy z umów o roboty budowlane oraz z leasingu są sprawami gospodarczymi bez względu na to, czy obie strony są przedsiębiorcami.

Zakładanie sp. z o.o.

Zakładanie sp. z o.o.

Sp. z o.o. można założyć tradycyjnie - w formie aktu notarialnego, albo przez Internet, na portalu S24. Ostatni ze sposobów jest aktualnie najtańszy i najszybszy. Nie pozwala on jednak na dowolne sporządzenie umowy spółki, gdyż nakłada obowiązek skorzystania ze wzoru umowy udostępnionego w systemie.