Image
IT Support Services

Prawo karne

Kancelaria udziela wszechstronnej pomocy prawnej w postępowaniach karnych, karnoskarbowych i wykroczeniowych na każdym stadium procesu karnego: w postępowaniu przygotowawczym, sądowym oraz wykonawczym. Świadczymy usługi związane z obroną oskarżonych, jak i reprezentacją strony pokrzywdzonej.

 

divider

Typowe usługi świadczone przez Kancelarię:

1) pomoc osobom tymczasowo aresztowanym lub zatrzymanym,

2) obrona praw Klienta w ramach postępowania przygotowawczego, w tym pomoc osobom tymczasowo aresztowanym lub zatrzymanym,

3) pomoc w pojednaniu z pokrzywdzonym,

4) kompleksowe opracowanie linii obrony (udział w czynnościach śledztwa lub dochodzenia),

5) obrona w postępowaniu sądowym, w tym udział w czynnościach postępowania,

6) przygotowywanie pism procesowych oraz środków odwoławczych,

7) obrona w postępowaniu wykonawczym,

8) pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem,

9) sporządzanie i wnoszenie prywatnych aktów oskarżenia,

10) reprezentowanie pokrzywdzonych w postępowaniu sądowym.

 

Prawa pokrzywdzonego

Prawa pokrzywdzonego

Pokrzywdzony, będąc stroną postępowania przygotowawczego może zapoznawać się z wynikami postępowania i dowodami, a także brać udział w czynnościach. W postępowaniu sądowym może działać jako oskarżyciel posiłkowy i uczestniczyć w rozprawach, składać wnioski dowodowe i dochodzić naprawienia szkody.

Linia obrony

Linia obrony

Prawo do obrony jest prawem przynależnym każdemu człowiekowi. W toku postępowania karnego oskarżony nie ma obowiązku dowodzenia swojej niewinności. Nasze doświadczenie zawodowe i wiedza pokazują jednak, że tylko przyjęcie odpowiedniej linii obrony może zagwarantować korzystne zakończenie procesu karnego.