Image

Ogłoszenie o sprzedaży z wolnej ręki samochodu osobowego
marki Toyota Corolla Verso 1.8 MR’04 E4, wersja Sol, rok produkcji 2004

Syndyk masy upadłości sprzeda z wolnej ręki w drodze konkursu ofert za najwyższą zaoferowaną cenę, nie niższą niż 3 675,00 zł używany samochód osobowy marki Toyota Corolla Verso 1.8 MR’04 E4, wersja Sol, rok produkcji 2004, nr rej. ZPL 21446, nr VIN NMTER16R50R007304. Cena wywoławcza stanowi 75% ceny wynikającej z oszacowania pojazdu tj. 4 900,00 zł.

 

Pojazd wykazuje oznaki zużycia, czołowa szyba jest uszkodzona. Ponadto w pojeździe są widoczne liczne uszkodzenia elementów nadwozia i powłoki lakierniczej (pęknięcia elementów z tworzyw, zarysowania, wgniecenia), zużyte jest wnętrze pojazdu (uszkodzenia tapicerki, odklejające się boczki drzwi), wycieki z układu napędowego, niewłaściwa geometria osi przedniej (nierównomiernie zużywanie się ogumienia), nie działa układ wentylacji i klimatyzacji oraz uszkodzona sonda lambda. Pojazd nie posiada aktualnego badania technicznego. Ubezpieczenie OC ważne do dnia 21.09.2024 r., przy czym dotychczas zapłacono pierwszą z dwóch rat (II rata 435,50 zł płatna do 22.03.2024 r.).

 

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 06.12.2023 r. do godz. 14:00 na piśmie za pośrednictwem Poczty Polskiej – listem poleconym na adres: Biuro Syndyka Iwony Nowak – Rudnickiej, ul. Monte Cassino 18a/7-8, 70-467 Szczecin, osobiście w Biurze Syndyka lub elektronicznie za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres: [email protected] (z tym zastrzeżeniem, iż w przypadku wyboru oferty, Oferent zobowiązany jest przedłożyć ofertę, której skan przesłał – w oryginale, przed zawarciem umowy sprzedaży). Każdorazowo decydująca jest data wpływu oferty do Biura Syndyka, a nie zaś data nadania oferty. Na kopercie lub w tytule wiadomości e-mail należy dopisać „oferta dot. samochodu; sygn. akt SZ1S/GUp/28/2023”.

 

Syndyk dokonuje wyboru najkorzystniejszej oferty, przez którą należy rozumieć ofertę wyróżniającą się najwyższą ceną sprzedaży. Warunki sprzedaży zawarte są w regulaminie, z którym oferenci zobowiązani są zapoznać się przed złożeniem ofert. Oferty niespełniające warunków przewidzianych w regulaminie nie będą rozpatrywane.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w drodze mailowej pod adresem [email protected] lub telefonicznie pod nr telefonu 669 727 273 od poniedziałku do piątku w godz. 10:00 – 15:00.