Image

Ogłoszenie o sprzedaży z wolnej ręki pakietu ruchomości
wchodzących w skład masy upadłości Ryszarda Mikołajewskiego w upadłości

 

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Ryszarda Mikołajewskiego upadłości sprzeda z wolnej ręki w drodze konkursu ofert za najwyższą zaoferowaną cenę, nie niższą niż 1 576,50 zł brutto pakiet ruchomości, w skład którego wchodzą elementy urządzenia grzewczo – wentylacyjnego (40% wartości oszacowania).

 

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05.06.2023 r. do godz. 14:00 na piśmie za pośrednictwem Poczty Polskiej – listem poleconym na adres: Biuro Syndyka Iwony Nowak – Rudnickiej, ul. Monte Cassino 18a/7-8, 70-467 Szczecin, osobiście w Biurze Syndyka lub elektronicznie za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres: [email protected] (z tym zastrzeżeniem, iż w przypadku wyboru oferty, oferent zobowiązany jest przedłożyć ofertę, której skan przesłał – w oryginale, przed zawarciem umowy sprzedaży). Decydująca jest data wpływu oferty do Biura Syndyka/na skrzynkę mailową Syndyka, a nie zaś data nadania oferty. Na kopercie lub w tytule wiadomości e-mail należy dopisać  „oferta dot. ruchomości; sygn. akt SZ1S/GUp-s/168/2022”.

 

Warunki sprzedaży zawarte są w regulaminie, z którym oferenci zobowiązani są zapoznać się przed złożeniem ofert. Oferty niespełniające warunków przewidzianych w regulaminie nie będą rozpatrywane.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w drodze mailowej pod adresem [email protected] lub telefonicznie pod nr telefonu 669727273 od poniedziałku do piątku w godz. 10:00 – 15:00.

 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu sprzedaży z wolnej ręki

 

1. Wkłady do filtrów powietrza z oramowaniem ze stali ocynkowanej:

 

2, 3. Wentylatory turbinowe, zasilane prądem trójfazowym o mocy wyjściowej 3,95 kW marki ZIEHL – ABEGG:

4. Wymiennik ciepła aluminiowy:

 

5. Kraty wentylacyjne aktualizowane mechanicznie:

6. Kraty wentylacyjne aktualizowane mechanicznie:

7. Krata wentylacyjna okratowana z nieruchomymi żaluzjami ze stali nierdzewnej:

8. Krata wentylacyjna okratowana z nieruchomymi

9. Obudowa wraz z otworami montażowymi do wentylatorów z blachy giętej:

10. Kontener metalowy z blachy giętej na konstrukcji samonośnej: