Image

Ogłoszenie o sprzedaży z wolnej ręki ruchomości
– telefonu Alcatel 5002H EEA

 

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Wiesławy Białek w upadłości sprzeda z wolnej ręki w drodze konkursu ofert za najwyższą zaoferowaną cenę, nie niższą niż 100,00 zł używany telefon Alcatel 5002H EEA.

 

Telefon działa poprawnie, brak oryginalnego pudełka oraz ładowarki. Telefon można obejrzeć w Szczecinie, po wcześniejszym umówieniu terminu z syndykiem.

 

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 09.03.2023 r. do godz. 14:00  na piśmie za pośrednictwem Poczty Polskiej – listem poleconym na adres: Biuro Syndyka Iwony Nowak – Rudnickiej, ul. Monte Cassino 18a/7-8, 70-467 Szczecin, osobiście w Biurze Syndyka lub elektronicznie za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres: [email protected] (z tym zastrzeżeniem, iż w przypadku wyboru oferty, oferent zobowiązany jest przedłożyć ofertę, której skan przesłał – w oryginale, przed zawarciem umowy sprzedaży). Decydująca jest data wpływu oferty do Biura Syndyka/na skrzynkę mailową Syndyka, a nie zaś data nadania oferty. Na kopercie lub w tytule wiadomości e-mail należy dopisać  „oferta dot. telefonu; sygn. akt SZ1S/GUp-s/9/2023”.

 

Warunki sprzedaży zawarte są w regulaminie, z którym oferenci zobowiązani są zapoznać się przed złożeniem ofert. Oferty niespełniające warunków przewidzianych w regulaminie nie będą rozpatrywane.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w drodze mailowej pod adresem [email protected] lub telefonicznie pod nr telefonu 669 27273 od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 15:00.

 

Wycena telefonu Alcatel 5002 EEA

 

Regulamin sprzedaży telefonu Alcatel 5002 EEA