Image

Ogłoszenie o sprzedaży z wolnej ręki pojazdu – motoroweru – marki Romet Motors, model TD50Q rok produkcji 2018

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Piotra Firląga w upadłości sprzeda z wolnej ręki w drodze konkursu ofert za najwyższą zaoferowaną cenę, nie niższą niż 800,00 zł, używany, uszkodzony motorower marki Romet Motors, model TD50Q rok produkcji 2018, VIN nr LTZPCBLA8J3000428.

 

Motorower nie jest jezdny i posiada najprawdopodobniej uszkodzony silnik. Pojazd się nie uruchamia.

 

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.08.2023 r. do godz. 14:00 na piśmie za pośrednictwem Poczty Polskiej – listem poleconym lub kurierem na adres: Biuro Syndyka Piotra Rudnickiego, ul. Monte Cassino 18a/7-8, 70-467 Szczecin, osobiście w Biurze Syndyka, elektronicznie za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres: [email protected] (z tym zastrzeżeniem, iż w przypadku wyboru oferty, Oferent zobowiązany jest przedłożyć ofertę, której skan przesłał – w oryginale, przed zawarciem umowy sprzedaży). Każdorazowo decydująca jest data wpływu oferty do Biura Syndyka, a nie zaś data nadania oferty. Na kopercie należy dopisać  „oferta dot. samochodu; sygn. akt SZ1S/GUp-s/33/2023”.

 

Warunki sprzedaży zawarte są w regulaminie, z którym oferenci zobowiązani są zapoznać się przed złożeniem ofert. Oferty niespełniające warunków przewidzianych w regulaminie nie będą rozpatrywane.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w drodze mailowej pod adresem [email protected] lub telefonicznie pod nr telefonu 506206092 od poniedziałku do piątku w godz. 10:00 – 15:00.