Image

Ogłoszenie o sprzedaży z wolnej ręki samochodu osobowego marki Opel Signum rok prod. 2004

 

Syndyk masy upadłości sprzeda z wolnej ręki w drodze konkursu ofert za najwyższą zaoferowaną cenę, nie niższą niż 420,00 zł używany samochód osobowy marki Opel Signum rok prod. 2004, wersja COSMO, nr rej. ZS 359CK, nr VIN W0L0ZCF4841120899.

W pojeździe uszkodzone jest zawieszenie, sprężarkę klimatyzacji oraz zużyte sprzęgło. Pojazd obecnie nie jest jezdny i nie ma ważnego przeglądu. Dodatkowo pojazd jest w środku zawilgocony i posiada zniszczone wnętrze. Wewnątrz pojazdu jest odczuwalna woń pleśni. Samochód nosi wyraźne ślady użytkowania i jest w złym stanie techniczno-wizualnym

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17.01.2024 r. do godz. 14:00 na piśmie za pośrednictwem Poczty Polskiej – listem poleconym na adres: Biuro Syndyka Piotra Rudnickiego, ul. Monte Cassino 18a/7-8, 70-467 Szczecin, osobiście w Biurze Syndyka lub elektronicznie za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres: [email protected] (z tym zastrzeżeniem, iż w przypadku wyboru oferty, Oferent zobowiązany jest przedłożyć ofertę, której skan przesłał – w oryginale, przed zawarciem umowy sprzedaży). Każdorazowo decydująca jest data wpływu oferty do Biura Syndyka, a nie zaś data nadania oferty. Na kopercie lub w tytule wiadomości e-mail należy dopisać „oferta dot. samochodu osobowego; sygn. akt SZ1S/GUp-s/184/2023”.

Syndyk dokonuje wyboru najkorzystniejszej oferty, przez którą należy rozumieć ofertę wyróżniającą się najwyższą ceną sprzedaży. Warunki sprzedaży zawarte są w regulaminie, z którym oferenci zobowiązani są zapoznać się przed złożeniem ofert. Oferty niespełniające warunków przewidzianych w regulaminie nie będą rozpatrywane.

Szczegółowe informacje można uzyskać w drodze mailowej pod adresem [email protected] lub telefonicznie pod nr telefonu 506 206 092 od poniedziałku do piątku w godz. 10:00 – 15:00.

 

Wycena marki Opel Signum rok prod. 2004